Ενίσχυση

Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Β κύκλος

Στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας,…

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

«ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ», «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ», «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»

Σύμφωνα με νέα ανακοίνωση, η έναρξης υποβολής προτάσεων για τις ειδικές δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ», «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» και «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» θα πραγματοποιηθεί στις 15 Νοεμβρίου 2017.

Οι δράσεις στοχεύουν στη δημιουργία της απαραίτητης γνωσιακής βάσης σε εστιασμένους τομείς, μέσω της ενίσχυσης της Έρευνας και της Τεχνολογίας. 

 Ειδικότερα,

  • Oι ειδικές δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» και «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» αφορούν στη συνεργασία μεταξύ δυναμικών επιχειρήσεων και Οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων για την υλοποίηση έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, των οποίων τα ερευνητικά αποτελέσματα αξιοποιούνται και ενσωματώνονται σε αλυσίδες αξίας.
  • η ειδική δράση «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» έχει στόχο την υλοποίηση εμβληματικού χαρακτήρα έργων ETAK με την ανάπτυξη προϊόντων, υπηρεσιών, μεθόδων, πρωτότυπων ερευνητικών διατάξεων, νέων τεχνολογιών ή άλλων καινοτόμων εφαρμογών και διαδικασιών με πυλώνες παρέμβασης τη διάγνωση, συντήρηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη μνημείων, έργων τέχνης, αντικειμένων και άλλων ιστορικών στοιχείων πολιτισμού.  

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της δράσης είναι:

α) ‘Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων’ και ‘Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων’,
β) ‘Επιχειρήσεις’ και
γ) μόνο για την ειδική δράση «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» δικαιούχοι είναι οι Φορείς Πολιτισμού

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται ανάλογα με την Ειδική Δράση στην οποία αφορούν, από σύμπραξη οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων και υφιστάμενων επιχειρήσεων ή από σύμπραξη oργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, είτε από σύμπραξη oργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, υφιστάμενων επιχειρήσεων και φορέων πολιτισμού.

Προϋπολογισμός

Δράση Προϋπολογισμός
Υδατοκαλλιέργειες Από 50.000 – 400.000 €
Βιομηχανικά Υλικά Έως 600.000 €
Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμο Έως 1.000.000 €

Ποσοστό ενίσχυσης

Για τους Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων και τους Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων καθώς και τους φορείς πολιτισμού οι οποίοι αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων η ένταση της ενίσχυσης είναι 100%.

Για  τις εταιρείες ισχύει ο ακόλουθος πίνακας:

Κατηγορία έρευνας Πολύ μικρές & μικρές Επιχειρήσεις Μεσαίες Επιχειρήσεις Μεγάλες Επιχειρήσεις
Βιομηχανική Έρευνα 70% 60% 50%
Βιομηχανική Έρευνα υπό προϋποθέσεις* 80% 75% 65%
Πειραματική Ανάπτυξη 45% 35% 25%
Πειραματική Ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις* 60% 50% 40%
Μελέτες Σκοπιμότητας 70% 60% 50%
Καινοτομία 50% 50% 0%
Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις 50% 50% 0%

*οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται είναι οι ακόλουθες i) ή ii):

i) η πράξη να προβλέπει πραγματική συνεργασία:    
- μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες τουλάχιστον μία είναι ΜΜΕ και καμία μεμονωμένη επιχείρηση δεν φέρει άνω του 70% των επιλέξιμων δαπανών, ή    
- μεταξύ μιας επιχείρησης και ενός ή περισσοτέρων οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, οι οποίοι φέρουν τουλάχιστον το 10 % των επιλέξιμων δαπανών και έχουν δικαίωμα να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους,

ii) τα αποτελέσματα της πράξης διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρείων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δραστηριότητες, δαπάνες των οποίων θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της δράσης, είναι οι ακόλουθες:

  1. δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας),
  2. δραστηριότητες προώθησης καινοτομίας,
  3. συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις μόνο για ΜΜΕ

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η 15 Νοεμβρίου 2017 με καταληκτική ημερομηνία την 15 Δεκεμβρίου 2017.