ΝΕΟΣ

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν4399/2016

Στις 15 Δεκεμβρίου 2017 ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο, στο πλαίσιο του 2ου κύκλου του καθεστώτος ενίσχυσης…

More...
Ενίσχυση

Ενίσχυση Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Στόχος της δράσης «Ενίσχυση Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού,…

More...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Αναβάθμιση εταιριών franchising

Η δράση "Αναβάθμιση εταιριών franchising"  προβλέπει την παροχή οικονομικών κινήτρων για την αναβάθμιση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise. Στόχος της είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών δραστηριοτήτων, η μείωση του κόστους και η αναβάθμιση των υποδομών τους.

 Δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι οι επιχειρήσεις franchising οποιασδήποτε νομικής μορφής που δραστηριοποιούνται στους  9 τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ:

 • Αγροδιατροφή – Βιομηχανία Τροφίμων
 • Εφοδιαστική αλυσίδα
 • Υγεία και Φάρμακα
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τουρισμός
 • Δημιουργικές και πολιτιστικές Βιομηχανίες
 • Υλικά – Κατασκευές
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Οι επιλέξιμες δαπάνες θα αφορούν:

 • Αναβάθμιση υποδομών (κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλον χώρος)
 • Προμήθεια νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού
 • Επενδύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική αναβάθμιση της επιχείρησης
 • Ανάπτυξη και Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Αυτοματοποίηση λειτουργικών δραστηριοτήτων μέσω της αύξησης χρήσης των ΤΠΕ (Λογισμικό, υπηρεσίες λογισμικού και υποδομές ΤΠΕ)
 • Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) με χρήση ρήτρας ευελιξίας
 • Μεταφορικά μέσα.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων αναμένεται να είναι από 30.000 € έως 200.000 €

Η επιδότηση θα ανέλθει στο 40% των επιλέξιμών δαπανών και θα προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων αναμένεται να είναι από 18 έως 24 μήνες