Εργαλειοθήκη

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση…

More...
Παράταση

Παράταση για τις Δράσεις Ψηφιακής Αναβάθμισης

Παράταση δόθηκε για τις δράσεις που αφορούν τον  ψηφιακό εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων όλων των κλάδων Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Άλμα…

More...
ΝΕΟΣ

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν4399/2016

Στις 15 Δεκεμβρίου 2017 ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο, στο πλαίσιο του 2ου κύκλου του καθεστώτος ενίσχυσης…

More...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Αναβάθμιση εταιριών franchising

Η δράση "Αναβάθμιση εταιριών franchising"  προβλέπει την παροχή οικονομικών κινήτρων για την αναβάθμιση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise. Στόχος της είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών δραστηριοτήτων, η μείωση του κόστους και η αναβάθμιση των υποδομών τους.

 Δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι οι επιχειρήσεις franchising οποιασδήποτε νομικής μορφής που δραστηριοποιούνται στους  9 τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ:

 • Αγροδιατροφή – Βιομηχανία Τροφίμων
 • Εφοδιαστική αλυσίδα
 • Υγεία και Φάρμακα
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τουρισμός
 • Δημιουργικές και πολιτιστικές Βιομηχανίες
 • Υλικά – Κατασκευές
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Οι επιλέξιμες δαπάνες θα αφορούν:

 • Αναβάθμιση υποδομών (κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλον χώρος)
 • Προμήθεια νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού
 • Επενδύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική αναβάθμιση της επιχείρησης
 • Ανάπτυξη και Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Αυτοματοποίηση λειτουργικών δραστηριοτήτων μέσω της αύξησης χρήσης των ΤΠΕ (Λογισμικό, υπηρεσίες λογισμικού και υποδομές ΤΠΕ)
 • Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) με χρήση ρήτρας ευελιξίας
 • Μεταφορικά μέσα.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων αναμένεται να είναι από 30.000 € έως 200.000 €

Η επιδότηση θα ανέλθει στο 40% των επιλέξιμών δαπανών και θα προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων αναμένεται να είναι από 18 έως 24 μήνες