Εργαλειοθήκη

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική…

More...
Αναπτυξιακός

Αναπτυξιακός Νόμος - Επιλέξιμος ο Κλάδος των Ταχυμεταφορών

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε πρόσφατα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A 167 - 30.10.2019) ο v. 4635/2019 με τίτλο "Επενδύω…

More...
Αναπτυξιακός

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»

Ανακοινώθηκε η 1η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016  

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Αναβάθμιση εταιριών franchising

Η δράση "Αναβάθμιση εταιριών franchising"  προβλέπει την παροχή οικονομικών κινήτρων για την αναβάθμιση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise. Στόχος της είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών δραστηριοτήτων, η μείωση του κόστους και η αναβάθμιση των υποδομών τους.

 Δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι οι επιχειρήσεις franchising οποιασδήποτε νομικής μορφής που δραστηριοποιούνται στους  9 τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ:

 • Αγροδιατροφή – Βιομηχανία Τροφίμων
 • Εφοδιαστική αλυσίδα
 • Υγεία και Φάρμακα
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τουρισμός
 • Δημιουργικές και πολιτιστικές Βιομηχανίες
 • Υλικά – Κατασκευές
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Οι επιλέξιμες δαπάνες θα αφορούν:

 • Αναβάθμιση υποδομών (κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλον χώρος)
 • Προμήθεια νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού
 • Επενδύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική αναβάθμιση της επιχείρησης
 • Ανάπτυξη και Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Αυτοματοποίηση λειτουργικών δραστηριοτήτων μέσω της αύξησης χρήσης των ΤΠΕ (Λογισμικό, υπηρεσίες λογισμικού και υποδομές ΤΠΕ)
 • Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) με χρήση ρήτρας ευελιξίας
 • Μεταφορικά μέσα.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων αναμένεται να είναι από 30.000 € έως 200.000 €

Η επιδότηση θα ανέλθει στο 40% των επιλέξιμών δαπανών και θα προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων αναμένεται να είναι από 18 έως 24 μήνες