Ενίσχυση

Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Β κύκλος

Στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας,…

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Β κύκλος

Στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συναφούς με την ειδικότητά τους.

Δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι χωρίζονται σε 2 κατηγορίες:

1η Κατηγορία Δικαιούχων

Πολύ μικρές νέες επιχειρήσεις που συστήνονται από τις παρακάτω κατηγορίες ωφελουμένων Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι:

 • Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 • Μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης)
 • Υφιστάμενοι αυτοαπασχολούμενοι επιχειρηματίες οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δραστηριοποιούνταν σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) σχετικό με τον τίτλο σπουδών τους και προτίθενται να διακόψουν τη λειτουργία της ατομικής επιχείρησής τους, προκειμένου να συμμετάσχουν σε δημιουργία Συνεργατικού Σχήματος* με ανέργους ή/και μισθωτούς.

2η Κατηγορία Δικαιούχων

 • Υφιστάμενοι αυτοαπασχολούμενοι επιχειρηματίες οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δραστηριοποιούνται σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ, σχετικό με τον τίτλο σπουδών τους.

Συνεργατικά Σχήματα*

Από τη δράση προβλέπεται η δημιουργία Συνεργατικών Σχημάτων για σύσταση πολύ μικρών επιχειρήσεων με την προϋπόθεση συμμετοχής σε αυτή με ίσα εταιρικά μερίδια.

Τα συνεργατικά σχήματα προβλέπεται να προκύψουν αποκλειστικά από τους ωφελούμενους της 1ης Κατηγορίας Δικαιούχων ή αποκλειστικά από τους ωφελούμενους της 2ης Κατηγορίας Δικαιούχων.

Σημείωση: Για τα συνεργατικά σχήματα που συστήνονται από τους ωφελούμενους της 2ης Κατηγορίας Δικαιούχων, η υφιστάμενη ατομική επιχείρηση θα πρέπει να διακοπεί.

Προϋπολογισμός Σχεδίων

Ενισχύονται ατομικά επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από €5.000 έως €25.000.

Εφόσον η πρόταση υποβάλλεται μέσω συνεργατικών σχημάτων ο συνολικός προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει:

 • έως €40.000 στην περίπτωση συνεργασίας δύο δικαιούχων
 • έως €50.000 περίπτωση συνεργασίας τριών ή περισσοτέρων δικαιούχων

Ποσοστό Ενίσχυσης

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Επιλέξιμες Δαπάνες

 1. Λειτουργικές Δαπάνες (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες κα.)
 2. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης κα.)
 3. Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
 4. Προμήθεια αναλωσίμων
 5. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων)
 6. Μισθολογικό κόστος για νέα/νέες θέση/εις εργασίας
 7. Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
 8. Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού / Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

Οι δαπάνες μπορούν να ξεκινήσουν να πραγματοποιούνται:

 • Μετά την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων
 • Έως και 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξής τους

Τα ανώτατα ποσά ανά δαπάνη διαμορφώνονται ως εξής:

 • Δαπάνη για διαμόρφωση εσωτερικού χώρου έως €5.000
 • Δαπάνη για σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου έως €1.500
 • Δαπάνη για κατασκευή επαγγελματικής ιστοσελίδας έως €2.000, εφόσον πληροί τις προδιαγραφές προσβασιμότητας από ΑΜΕΑ
 • Δαπάνες για νομική και λογιστική υποστήριξη έως €2.000.

Προθεσμίες Υποβολής

Η ηλεκτρονική υποβολή πραγματοποιείται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων σε 3 διαφορετικές περιόδους:

 • 1η περίοδος υποβολής: από 5/7/2017 έως 9/8/2017
 • 2η περίοδος υποβολής: από 6/9/2017 έως 11/10/2017
 • 3η περίοδος υποβολής: από 8/11/2017 έως 13/12/2017

Σημείωση: Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις χρηματοδότησης σε μία μόνο από τις τρεις παραπάνω περιόδους.

Ολοκλήρωση των Έργων

Τα εγκεκριμένα έργα θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης

Υπηρεσίες που η εταιρεία μας μπορεί να προσφέρει

Στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» η ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε. - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, μπορεί να προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση του επενδυτικού σας σχεδίου.
 • Κατασκευή επαγγελματικής ιστοσελίδας της επιχείρησης σας, λαμβάνοντας υπόψη τις απαραίτητες προδιαγραφές προσβασιμότητας από ΑΜΕΑ
 • Νομική και λογιστική υποστήριξη για την νέα επιχείρηση
 • Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εξειδικευμένων σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης ή/και την παροχή αιθουσών, εξοπλισμού και ανθρώπινου δυναμικού για τις ανάγκες κατάρτισης.

Πληροφορίες

Για περισσότερες διευκρινήσεις και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα καθώς και τις υπηρεσίες που η εταιρεία μας προσφέρει μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 825 6865 ή στέλνοντας email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Υπεύθυνοι Προγράμματος: Καλλικούρδης Γιώργος & Ελένη Μυλωνά