ΝΕΟΣ

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν4399/2016

Στις 19 Οκτωβρίου προκηρύχτηκε ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος ν4399/2016 με τις τέσσερις επιμέρους αναλυτικές θεματικές ενότητες του: Α. «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»Β.…

More...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Προδημοσίευση ενιαίας δράσης ενισχύσεων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Η δράση «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ»  έχει ως σκοπό την άμεση και αποτελεσματική διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βασικός στόχος είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές.

Δικαιούχοι της δράσης

Δικαιούχοι της δράσης είναι Επιχειρήσεις, που μπορούν να ανήκουν σε όλες τις κατηγορίες με βάση το μέγεθός τους (μικρές, μεσαίες, μεγάλες) και Ερευνητικοί οργανισμοί.

Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς με έναν από τους τρόπους που αναφέρεται παρακάτω:

Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Αφορά Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής ανεξαρτήτως της ημερομηνίας ίδρυσής τους. Δικαιούχοι είναι είτε μία Μικρομεσαία Επιχείρηση (ΜΜΕ) είτε Ομάδες Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς: Αφορά συμπράξεις επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, μεγέθους και χρόνου λειτουργίας, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις.

Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων: Αφορά μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής, μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες θα πρέπει να εντάσσονται στις ακόλουθες επιλέξιμες δραστηριότητες:

 • Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης  οι οποίες θα πρέπει να εμπίπτουν πλήρως σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες: βασική έρευνα, βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας
 • Δραστηριότητες καινοτομίας - μόνο για ΜΜΕ
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις - μόνο για ΜΜΕ

Οι δικαιούχοι μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που αναφέρονται πιο πάνω, για δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου και οι οποίες αφορούν σε μία από τις ακόλουθες επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών:

 1. Δαπάνες προσωπικού
 2. Δαπάνες παγίων
  • Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού
  • Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα
 3. Δαπάνες σε εξωτερικούς παρόχους
  • Έρευνα επί συμβάσει
  • Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 4. Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες
  • Δαπάνες ταξιδιών
  • Δαπάνες δημοσιότητας
  • Αναλώσιμα
  • Λοιπές λειτουργικές δαπάνες
 5. Δαπάνες δραστηριοτήτων καινοτομίας για ΜΜΕ
  • Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού (πχ απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας κλπ)
  • Δαπάνες απόσπασης προσωπικού υψηλής ειδίκευσης
 6. Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας
 7. Δαπάνες για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις για ΜΜΕ

Η ημερομηνία έναρξης των επιλέξιμων δαπανών ορίζεται η επομένη της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 280.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω τριών (3) κύκλων.

Ο ανώτερος συνολικός προϋπολογισμός για κάθε υποβαλλόμενη πρόταση διαμορφώνεται για καθεμιά από τις τρεις παρεμβάσεις ως εξής:

 1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις:
  • 200.000 € εάν μία επιχείρηση
  • 350.000 € εάν δύο επιχειρήσεις
  • 450.000 € εάν τρείς επιχειρήσεις
  • 500.000 € εάν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις
 2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς:
  • 1.000.000 €
 3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων:
  • 2.000.000 €

Διάρκεια Υλοποίησης

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες.

Για περισσότερες διευκρινήσεις και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα καθώς και τις υπηρεσίες που η εταιρεία μας προσφέρει μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 825 6865 ή στέλνοντας email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.