Ενίσχυση

Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Β κύκλος

Στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας,…

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Σε εξέλιξη οι Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια

Η δράση αφορά την πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για ένταξη επενδυτικών σχεδίων του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας με ειδικότερους στόχους:

- την αύξηση της παραγωγής με την κατασκευή νέων, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ή/και τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων πάχυνσης, καθώς και εγκαταστάσεων συσκευασίας των προϊόντων που προέρχονται από αυτές,  συμπεριλαμβανομένων των κέντρων εξυγίανσης/αποστολής/αποκελύφωσης οστρακοειδών.
- τον εκσυγχρονισμό ή/και  μετεγκατάσταση υφιστάμενων  μονάδων  πάχυνσης, χωρίς αύξηση της παραγωγής,  καθώς  και  εγκαταστάσεων  συσκευασίας των  προϊόντων  που  προέρχονται  από αυτές,  συμπεριλαμβανομένων  των  κέντρων  εξυγίανσης/αποστολής/αποκελύφωσης οστρακοειδών.
- την κατασκευή νέων ΙΧΣ και παραγωγής γόνου, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων ΙΧΣ και παραγωγής γόνου.
- την κατασκευή νέων ή ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων προπάχυνσης.
- τις παρεμβάσεις  εκσυγχρονισμού και παραγωγικής βελτίωσης ή/και  αναβάθμισης σε τεχνητές λίμνες ή λιμνοθάλασσες υδατοκαλλιέργειας, καθώς και  εγκαταστάσεων συσκευασίας  των προϊόντων που προέρχονται από αυτές.
- την κατασκευή υποστηρικτικών εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των μονάδων υδατοκαλλιέργειας

Δείτε περισσότερα για τη δράση εδώ