Πρόσκληση

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τη δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Ξεκίνησε ο Α' κύκλος υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «Ερευνώ…

More...
ΝΕΟΣ

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν4399/2016

Στις 19 Οκτωβρίου προκηρύχτηκε ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος ν4399/2016 με τις τέσσερις επιμέρους αναλυτικές θεματικές ενότητες του: Α. «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»Β.…

More...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Χορήγηση Χαμηλότοκων Δανείων μέσω της πρωτοβουλίας "JEREMIE"

Η Δράση αφορά στη χορήγηση δανείων με ευνοικούς όρους για τη χρηματοδότηση επενδύσεων από επιχειρήσεις που:

Επιθυμούν να υλοποιήσουν επενδύσεις σε τεχνολογίες Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ICT)

Η Δράση: JEREMIE Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT) έχει ως σκοπό τη χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο λειτουργίας και είτε δραστηριοποιούνται στους τομείς της Πληροφορικής και Επικοινωνιών (χρηματοδότηση για απόκτηση παγίων στοιχείων αλλά και για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού) είτε δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας (θα χρηματοδοτηθούν για την απόκτηση παγίων στοιχείων  τα οποία θα αφορούν σε δαπάνες για Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών).

Δραστηριοποιούνται στους τομείς Θεματικός Τουρισμός, Αφαλάτωση, Διαχείριση απορριμμάτων, Πράσινες υποδομές, Πράσινες Εφαρμογές, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Η Δράση: Θεματικός Τουρισμός, Αφαλάτωση, Διαχείριση απορριμμάτων, Πράσινες υποδομές, Πράσινες Εφαρμογές, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έχει ως σκοπό τη χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους σε Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις (υφισταμένες και υπό σύσταση) με κύκλο εργασιών έως 50εκατ. € και έως 250 εργαζόμενους.

Έχουν ήδη ενταχθεί στον Επενδυτικό Νόμο (Ν.3908/25.01.2011) και συγκεκριμένα στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας

Η Δράση: Γενική Επιχειρηματικότητα έχει ως σκοπό τη χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους στις επιχειρήσεις που έχουν ήδη ενταχθεί στον Επενδυτικό Νόμο (Ν.3908/25.01.2011).

Δραστηριοποιούνται στους τομείς Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα, Εφοδιαστική αλυσίδα, Τρόφιμα, Ποτά

Η Δράση: Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα, Εφοδιαστική αλυσίδα, Τρόφιμα, Ποτά έχει ως σκοπό τη χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους σε Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 50εκατ. € και έως 250 εργαζόμενους.

Προτίθενται να υλοποιήσουν επιχειρηματικά σχέδια που έχουν σχέση με την εξωστρέφεια

Η Δράση: Εξωστρέφεια έχει ως σκοπό τη χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους σε Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις (υφιστάμενες και υπό σύσταση) με κύκλο εργασιών έως 50εκατ. € και έως 250 εργαζόμενους.

Έχουν ήδη ενταχθεί στον Επενδυτικό Νόμο (Ν.3908/25.01.2011) και συγκεκριμένα στο καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων

Η Δράση Επιχειρηματικότητα των Νέων έχει ως σκοπό τη χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους στις επιχειρήσεις που έχουν ήδη ενταχθεί στον Επενδυτικό Νόμο (Ν.3908/25.01.2011).

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης - ΕΤΕΑΝ ΑΕ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ).

Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας αποτελεί ένα ταμείο χαρτοφυλακίου (κεφαλαίου) που δημιουργήθηκε στο Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης - ΕΤΕΑΝ ΑΕ, με σκοπό να συνεργαστεί με τις Τράπεζες που προέκυψαν από δημόσιο διαγωνισμό για την από κοινού χορήγηση ανακυκλούμενων δανείων. Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας και οι επιλεγμένες Τράπεζες συνεπενδύουν και συγχρηματοδοτούν την ίδρυση και την ανάπτυξη κυρίως μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων, παρέχοντας δάνεια με ευνοϊκούς όρους, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο την πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και μειώνοντας το συνολικό κόστος δανεισμού.

Η Δράση: Θεματικός Τουρισμός, Αφαλάτωση, Διαχείριση απορριμμάτων, Πράσινες υποδομές, Πράσινες Εφαρμογές, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έχει ως σκοπό τη χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους σε Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις (υφισταμένες και υπό σύσταση) με κύκλο εργασιών έως 50εκατ. € και έως 250 εργαζόμενους.

Το επιλέξιμο ποσό του δανείου εξαρτάται από την κατηγορία στην οποία εντάσσεται η ενδιαφερόμενη εταιρεία, ενώ η διάρκεια του κυμαίνεται από 5 έως 10 έτη με δυνατότητα έντοκης περιόδου χάριτος έως 2 έτη