Εργαλειοθήκη

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική…

More...
Αναπτυξιακός

Αναπτυξιακός Νόμος - Επιλέξιμος ο Κλάδος των Ταχυμεταφορών

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε πρόσφατα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A 167 - 30.10.2019) ο v. 4635/2019 με τίτλο "Επενδύω…

More...
Αναπτυξιακός

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»

Ανακοινώθηκε η 1η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016  

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς λιανεμπορίου και υπηρεσιών

Η δράση «Aναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς λιανεμπορίου και υπηρεσιών» αφορά τους κλάδους του λιανικού εμπορίου, της εστίασης και της ιδιωτικής εκπαίδευσης με στόχο την αναβάθμισή τους σε τέσσερις κατηγορίες παρεμβάσεων:

 • Παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας.
 • Παρεμβάσεις για ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην παρεχόμενη υπηρεσία.
 • Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων.
 • Παρεμβάσεις για ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Πιο συγκεκριμένα, στις παρεμβάσεις  εξοικονόμησης ενέργειας αναμένεται να χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες δαπάνες:

 • εργασίες διαμόρφωσης χώρων για τη βέλτιστη  διαχείριση της ενέργειας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
 • ανανέωση εξοπλισμού με νέο, βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης
 • πιστοποίηση με σύγχρονα πρότυπα με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, όπως π.χ. το πρότυπο ΕΛΟΤ 1452- Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων.

Στις παρεμβάσεις  τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών οι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση δαπάνες αφορούν:

 • Ανάπτυξη websites.
 • Ανάπτυξη ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops).
 • Ανάπτυξη επιχειρηματικών πυλών για πρόσβαση από κινητές συσκευές (mobileportals).
 • Ανάπτυξη επιχειρηματικών εφαρμογών για πρόσβαση από κινητές συσκευές (mobileapps).
 • Ανανέωση παιδαγωγικού υλικού (διαδραστικοί πίνακες, projectors).
 • Ψηφιακός εξοπλισμός για την υποβοήθηση της υπηρεσίας (π.χ. ηλεκτρονική παραγγελιοληψία κ.ά.).
 • Αξιοποίηση υποδομών cloud για τη διαχείριση εφαρμογών και δεδομένων.
 • Αξιοποίηση υποδομών appli-cationserviceproviders (ASPs) για την υιοθέτηση πρακτικών ηλεκτρονικού εμπορίου με χαμηλό κόστος.
 • Συμμετοχή σε υφιστάμενες πλατφόρμες ηλεκτρονικών αγορών, ψηφιακών εκθέσεων κ.λπ.
 • Ολοκλήρωση των νέων συστημάτων με τυχόν υφιστάμενες εφαρμογές της επιχείρησης (λογιστικό σύστημα, σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων κ.λπ.).

Στις παρεμβάσεις της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων χρηματοδοτούνται οι δαπάνες ανανέωσς του εξοπλισμού που συνδέεται με την ασφάλεια του χώρου και την ασφάλεια της παροχής της υπηρεσίας.

Στις παρεμβάσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας θα περιλαμβάνονται για χρηματοδότηση δαπάνες για :

 • τη Διαμόρφωση Δικτύου Διανομής
 • τη Στρατηγική Διανομής
 • τη Διαχείριση Αποθεμάτων
 • τη Ροή μετρητών (Cash-Flow)

Ο τελικός προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων θα καθοριστεί από την προκήρυξη της δράσης.

Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Η διάρκεια επενδυτικών σχεδίων θα είναι 18 έως 24 μήνες