Εργαλειοθήκη

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, επενδύοντας στην αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους…

More...
Ποιοτικός

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Προκηρύχθηκε η δράση «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020…

More...
ΝΕΟΣ

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν4399/2016

Στις 15 Δεκεμβρίου 2017 ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο, στο πλαίσιο του 2ου κύκλου του καθεστώτος ενίσχυσης…

More...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, επενδύοντας στην αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους στους τομείς της
α) κατανάλωσης ενέργειας,
β) χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
γ) υγιεινής και ασφάλειας και της
δ) τυποποίησης - πιστοποίησης.

Σε Ποιούς Απευθύνεται

Σε υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις κλάδων λιανικού εμπορίου, στην παροχή υπηρεσιών εστίασης, στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης (προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, γενικής, τεχνικής, επαγγελματικής) και στην παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 • Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.
 • Να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ  της επένδυσης.
 • Να έχουν για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου (ΚΑΔ 45 και 47), δύο (2) τουλά-χιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
 • Για τον κλάδο της εστίασης (ΚΑΔ 56): 4 ΕΜΕ
 • Για τον κλάδο της εκπαίδευσης (85, 88): 5 ΕΜΕ

Προϋπολογισμός και Ποσοστά επιδότησης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 10.000 € -  150.000 €.
Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων θα ανέρχεται  στο 50%.

Επιλέξιμες προς Επιδότηση Δαπάνες

 • Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για εξοικονόμηση ενέργειας, για αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας και διευκόλυνση ΑμΕΑ
 • Αγορά εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων
 • Πιστοποίηση
 • Τεχνικές μελέτες
 • Κατάρτιση προσωπικού
 • Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Δείτε εδώ τον αναλυτικό πίνακα των επιλέξιμων δαπανών

Σημαντικές Πληροφορίες

 • Η κατάθεση των ηλεκτρονικών φακέλων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού
 • Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες μετά την ηλεκτρονική υποβολή του επενδυτικού σχεδίου.
 • Η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται έως 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Το πρόγραμμα αναμένεται να προκηρυχθεί το Δ τρίμηνο του 2018
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.