Εργαλειοθήκη

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική…

More...
Αναπτυξιακός

Αναπτυξιακός Νόμος - Επιλέξιμος ο Κλάδος των Ταχυμεταφορών

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε πρόσφατα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A 167 - 30.10.2019) ο v. 4635/2019 με τίτλο "Επενδύω…

More...
Αναπτυξιακός

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»

Ανακοινώθηκε η 1η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016  

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Κρατική επιχορήγηση (επιστροφή χρημάτων) για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων μέσω του EKOME Α.Ε.

Η επιστροφή χρημάτων (cash rebate) είναι κρατική επιχορήγηση για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων, η οποία ανέρχεται στο 35% των επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα για όλους τους δικαιούχους.

Οι παραγωγοί θα έχουν πρόσβαση σε κρατικές ενισχύσεις μόλις περάσουν τον πολιτιστικό έλεγχο και θα δαπανήσουν τουλάχιστον 100.000 € σε επιλέξιμες δαπάνες στην Ελλάδα.

Η ενημερωμένη νομοθεσία παρέχει ένα πιο ευέλικτο πάτωμα για τηλεοπτικές σειρές, ξεκινώντας από  30.000€ ανά επεισόδιο με συνολικό ποσό  100.000€ και ένα νέο ελάχιστο για ψηφιακά παιχνίδια (60.000€), ενώ τα προγράμματα χρηματοδοτούνται χωρίς ανώτατο όριο.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για επιστροφή μετρητών στην Ελλάδα είναι:

i) Επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια και λειτουργούν για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων,
ii) Αλλοδαποί παραγωγοί οπτικοακουστικών έργων που έχουν συνάψει σύμβαση με επιχείρηση εγκατεστημένη ή με υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια και που λειτουργεί με σκοπό την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων ή μέρος αυτών (εταιρεία παροχής υπηρεσιών παραγωγής, εταιρεία ανάπτυξης ψηφιακών παιχνιδιών) και
iii) Επιχειρήσεις παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στο πλαίσιο της διασυνοριακής παραγωγής.

Επιλέξιμα οπτικοακουστικά έργα

Η επιστροφή χρημάτων για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων υποστηρίζει ταινίες μεγάλου μήκους, ντοκιμαντέρ, τηλεοπτικές σειρές, κινούμενες ταινίες και ψηφιακά παιχνίδια που επιλέγουν την Ελλάδα ως την κύρια φωτογραφία και την εξέλιξη της παραγωγής ή / και της μεταπαραγωγής.

Η επιστροφή χρημάτων δεν ισχύει για μουσικές συναυλίες, ηχογραφημένες παραστάσεις, αθλητικές εκδηλώσεις και παραστάσεις, παρουσιάσεις πραγματικότητας, τηλεοπτικά παιχνίδια, διαφημίσεις, παρουσιάσεις τρέχουσων υποθέσεων κ.λπ.

Η ενημερωμένη νομοθεσία παρέχει ένα πιο ευέλικτο πάτωμα για τηλεοπτικές σειρές που ξεκινούν από € 30.000 ανά επεισόδιο, με συνολικό ποσό € 100.000 και ένα νέο ελάχιστο για ψηφιακά παιχνίδια (€ 60.000).

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι εκείνες που πραγματοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και δεν υπερβαίνουν το 80% του συνολικού προϋπολογισμού του οπτικοακουστικού έργου.

(Η μορφή των επιλέξιμων δαπανών ορίζεται ρητά στο Παράρτημα 2 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 923 / 23-3-2018. Επιλέξιμες δαπάνες είναι μόνο εκείνες που συνδέονται άμεσα με το οπτικοακουστικό έργο και έχουν τον τίτλο της εργασίας σχετικά με τα νομικά έγγραφα που υποβάλλονται).

Επιλέξιμες φάσεις παραγωγής οπτικοακουστικών έργων

Τα οπτικοακουστικά έργα που βρίσκονται είτε στην κύρια φάση της φωτογράφησης είτε στη φάση μετά την παραγωγή (post-production) είναι επιλέξιμα για επιστροφή χρημάτων.

Όλα τα έξοδα προπαραγωγής που πραγματοποιήθηκαν και που μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες δαπάνες καθορίζονται ρητά στο άρθρο 2 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Θα πρέπει να πραγματοποιούνται κοντά στην έναρξη της φάσης παραγωγής και να έχουν τον τίτλο της εργασίας σχετικά με τα νομικά έγγραφα που υποβάλλονται στην αίτηση.

Ελάχιστο ποσό δαπανών

Προκειμένου ένα οπτικοακουστικό έργο να είναι επιλέξιμο για επιστροφή χρημάτων, οι επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποιούνται στο ελληνικό έδαφος κατά τη διάρκεια της κύριας φάσης φωτογράφησης ή μετά την παραγωγή θα πρέπει να φθάνουν τουλάχιστον 100.000 ευρώ. Η έκπτωση ανέρχεται στο 35% επί των επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα για όλους τους δικαιούχους.

Όριο στο ποσό της κρατικής ενίσχυσης που αφορά τον συνολικό προϋπολογισμό του οπτικοακουστικού έργου

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ, το άθροισμα των κρατικών ενισχύσεων για ένα οπτικοακουστικό έργο σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% του προϋπολογισμού. Εάν, για παράδειγμα, μια παραγωγή έχει επιδοτηθεί από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και έχει επίσης λάβει κρατική ενίσχυση από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, με συνολικό ποσό που φθάνει το 50%, η παραγωγή αυτή δεν είναι επιλέξιμη για την υποβολή αίτησης για επιστροφή χρημάτων. Ωστόσο, εάν η κρατική ενίσχυση δεν υπερβαίνει το 25%, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το υπόλοιπο ποσό (π.χ. 25%). Η μέγιστη επιδότηση μπορεί να φθάσει το 60% στην περίπτωση της διασυνοριακής παραγωγής και το 70% σε περίπτωση δυσχερούς οπτικοακουστικής εργασίας. Οποιαδήποτε περαιτέρω χρηματοδότηση από πηγές της Ε.Ε. (MEDIA-EURIMAGES) δεν περιλαμβάνεται στους ανωτέρω μέγιστους κανόνες.

Χρόνος επιστροφής μετρητών

Η επιστροφή μετρητών θα είναι διαθέσιμη στους παραγωγούς το αργότερο 60 ημέρες μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού κινήτρου, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του νόμου 4487/2017.
Εντός 30 ημερών, η αρμόδια επιτροπή του EKOME S.A. εκδίδει την οριστική έκθεση που απευθύνεται στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Ενημέρωσης ο οποίος επικυρώνει την πράξη επιδότησης και το ποσό κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου το αργότερο 60 ημέρες από την τελική απόφαση.

Συνοδευτικά έγγραφα

  • Δήλωση αποδοχής των όρων της διαδικασίας
  • Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία της εταιρείας όπως είναι ο Χάρτης της Εταιρείας, η δήλωση φόρου εισοδήματος, πιστοποιητικό καλής θέσης κλπ.
  • Ένα σχέδιο παραγωγής και λεπτομερή προϋπολογισμό για τις δαπάνες που θα προκύψουν στην Ελλάδα
  • Ένα οριστικό σχέδιο χρηματοδότησης που απαριθμεί όλες τις πηγές χρηματοδότησης που συνοδεύουν τις σχετικές συμβάσεις
  • Η πολιτιστική δοκιμασία, δηλαδή η αξιολόγηση με βάση το σύστημα, η οποία αποφασίζει για τη μοναδικότητα του οπτικοακουστικού έργου σε σχέση με τη χώρα
  • Το πλήρες σενάριο ή η σύνοψη του οπτικοακουστικού έργου
  • Σε περίπτωση συμπαραγωγής, μια σύμβαση μεταξύ των εταίρων

(Ο πλήρης κατάλογος των απαραίτητων εγγράφων που πρέπει να υποβληθούν μπορεί να βρεθεί στο Παράρτημα 1 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 923 / 23-03-2018.)

Κόστος υποβολής αιτήσεων

Για την υποβολή αίτησης απαιτείται τέλος ύψους 0,0005 του ποσού των εκτιμώμενων επιλέξιμων δαπανών. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 500 ευρώ και όχι πάνω από 1000 ευρώ.

Σημειώστε ότι για την υποβολή αίτησης για τροποποίηση της απόφασης για την απόκτηση του προσόντος απαιτείται επίσης η πληρωμή ενός τέλους, το ποσό του οποίου ορίζεται σε 0,0002 των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου, όπως ορίζεται στην απόφαση για την απόκτηση προσόντων. Το ποσό αυτό μπορεί να μην είναι μικρότερο από διακόσια ευρώ (200 ευρώ) και όχι πάνω από μία χιλιάδα ευρώ (1.000 ευρώ).

Πώς καθορίζονται τα πολιτιστικά κριτήρια;

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ, τα οπτικοακουστικά έργα που παράγονται στα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένα κριτήρια πολιτιστικής και παραγωγικής φύσης ώστε να είναι επιλέξιμα για το σχέδιο παροχής κινήτρων για επενδύσεις (έκπτωση σε μετρητά).

Τα πολιτιστικά κριτήρια καθορίζονται σύμφωνα με το Ν. 4487/2017 του Ελληνικού Κράτους, λαμβάνοντας υπόψη τις πρακτικές της ΕΕ που οδηγούν σε μια αξιοπιστία βασισμένη στο σύστημα που αποφασίζει για τη μοναδικότητα του οπτικοακουστικού έργου σε σχέση με τη χώρα στην οποία παράγεται έννοια).

Η ελληνική λίστα κριτηρίων πολιτισμού τέθηκε με τον ίδιο τρόπο. Με βάση τις διαθέσιμες γνώσεις και εμπειρίες των χωρών της ΕΕ που έχουν ήδη υιοθετήσει το σημειακό σύστημα, το ελληνικό σύστημα σημείων προσαρμόστηκε στις ιδιαιτερότητες της χώρας. Επικεντρώνεται κυρίως στο περιεχόμενο με στόχο την προώθηση της πολιτιστικής, ιστορικής, γεωγραφικής και τουριστικής μοναδικότητας της Ελλάδας, ως χώρου διεθνούς παραγωγής, υποστηρίζοντας συγχρόνως την εγχώρια οπτικοακουστική βιομηχανία (καλλιτέχνες, πληρώματα, στούντιο, εργαστήρια κ.λπ. ),

Οι αιτήσεις για την επιστροφή μετρητών πρέπει να υποβληθούν το αργότερο 2 μήνες πριν από την έναρξη της παραγωγής ή / και της post-production στην Ελλάδα.

Παράρτημα 2 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 923 / 23-3-2018

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Επιλέξιμες δαπάνες που δύναται να υπαχθούν στο καθεστώς ενίσχυσης του ν. 4487/2017 είναι οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4487/2017, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους περιορισμούς που τίθενται στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του ν. 4487/2017 καθώς και στην Ενότητα Β του παρόντος Παραρτήματος. Όλες οι δαπάνες αναφέρονται πάντοτε χωρίς τον ΦΠΑ.

Ενδεικτικά, ως επιλέξιμες δαπάνες που δύνανται να υπαχθούν στο καθεστώς ενίσχυσης του ν. 4487/2017, λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες:

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - Σενάριο - Σκηνοθεσία - Μουσική - Δαπάνες για κτήση αδειών εκμετάλλευσης επί προϋφιστάμενων έργων

AMOIBEΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ (CREW), ΗΘΟΠΟΙΩΝ (CAST) ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αμοιβές προσωπικού, τεχνικών και ηθοποιών (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία) καθώς και του εκτελεστή παραγωγής.

Ενδεικτικά: - Τμήμα Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης - Τμήμα παραγωγής - Διανομή (Cast) (Πρωταγωνιστές/Kασκαντέρ/Κομπάρσοι/Σωσίες/Αντικαταστάτες κ.λπ.) - Τμήμα Καλλιτεχνικού Σχεδιασμού (Σχεδιασμός Σκηνικών, Κατασκευές, φροντιστήρια - props κ.λπ.) - Εξοπλισμός τεχνικής εγκατάστασης - (γερανοί, ράγες, τρίποδα κ.α.) - Τμήμα Ειδικών Εφέ - Τμήμα Κινουμένων Σχεδίων - Εικόνων(Animation) - Τμήμα σχεδιασμού χαρακτήρων (animation όλων των τύπων, 3D κ.λπ.) - Τμήμα Ενδυματολογίας-Κοστουμιών - Τμήμα Μακιγιάζ, Κομμώσεων και Προσθετικών - Τμήμα Φωτισμού - Τμήμα Εικόνας - Τμήμα Ήχου - Τμήμα Διαχείρισης Χώρων Γυρισμάτων - Τροφοδοσία - Τμήμα Μουσικής - Τμήμα επεξεργασίας εικόνας (μοντάζ) - Τμήμα επεξεργασίας ήχου (μιξάζ) - Τμήμα μουσικής επεξεργασίας - Τμήμα οπτικών εφέ - Μεταγλώττιση, επανηχογράφηση διαλόγων (ADRAutomated Dialogue Replacement) και Ηχητικά Εφέ περιβάλλοντα χώρα (Foley) o Eξειδικευμένες υπηρεσίες κατά τη διάρκεια και στον τόπο των γυρισμάτων (ιατροί, νοσοκόμες, κτηνίατροι, κ.α.) - Σύμβουλοι Σεναρίου - Αμοιβή εκτελεστή παραγωγής

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Έρευνα και σχεδιασμός παραγωγής - Αναζήτηση τοποθεσίας γυρισμάτων (συμπεριλαμβανομένων εξόδων Μετακίνησης, Διαμονής, Διατροφής, Ημερήσιων αμοιβών εκτός έδρας per diems) - Αμοιβές καλλιτεχνικών συντελεστών ή/και τμήματος παραγωγής κατά τη διάρκεια της αναζήτησης της τοποθεσίας γυρισμάτων (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία) - Διάφορες Διοικητικές άδειες αρμόδιων φορέων ή αρχών (άδειες γυρισμάτων έξοδα αδειοδότησης χρήσης δημόσιων και αρχαιολογικών χώρων για την παραγωγή του οπτικοακουστικού έργου κ.α.) - Κατασκευή, αγορά, ενοικίαση φροντιστηρίου και διαμόρφωση - στολισμός σκηνικών - Κατασκευή σκηνικών - Ενοικίαση στούντιο και σκηνικού - Ενοικίαση και διαμόρφωση τοποθεσίας γυρισμάτων - Χρήση ζώων - Ενοικίαση ακίνητων υποδομών και κινητού εξοπλισμού στις τοποθεσίες γυρισμάτων (οικοσκευές, κουζίνες, wc, τροχόσπιτα,τροχήλατα βεστιάρια και παρεμφερή) - Ενοικίαση κινητής και ακίνητης ιδιοκτησίας - Ενοικίαση ειδικών οχημάτων (αστυνομικά οχήματα, οχήματα ασφαλείας, ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα κ.α.) - Κατασκευή, Ενοικίαση, και Αγορά κοστουμιών - Δαπάνες σχετικές με τον σχεδιασμό χαρακτήρων, την κατασκευή και δημιουργία σκηνικών και φόντων στα κινούμενα σχέδια (animation) (δαπάνες για υπηρεσίες, ενοικίαση και αγορά αναλωσίμων για οπτικοακουστικά έργα κινουμένων σχεδίων) - Ειδικά εφέ, αναλώσιμα και κινηματογραφικά όπλα - Μακιγιάζ, κομμωτήριο και προσθετικά είδη (π.χ. περούκες) - Επιπρόσθετα έξοδα χώρων γυρισμάτων (καθαρισμός, αναγκαία είδη)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - Ενοικίαση και αναλώσιμα εξοπλισμού τεχνικής εγκατάστασης - Ενοικίαση και αναλώσιμα εξοπλισμού φωτισμού - Ενοικίαση και αναλώσιμα εξοπλισμού εικονοληψίας (κάμερες κ.λπ.) - Ενοικίαση και αναλώσιμα εξοπλισμού ηχογραφήσεων

ΤΑΞΙΔΙΑ, ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ - Έξοδα μετακίνησης (ενοικίαση λεωφορείων και κάθε οχήματος αναγκαίου για τη μετακίνηση κατά τη διάρκεια της παραγωγής) - Καύσιμα, διόδια και άλλα συναφή κόστη (π.χ. πάρκινγκ) - Εισιτήρια (αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, τρένου, λεωφορείου) - Έξοδα Διαμονής για το προσωπικό που απασχολήθηκε στην παραγωγή του οπτικοακουστικού έργου - Διατροφή και συναφείς υπηρεσίες (π.χ. έξοδα καντίνας γυρισμάτων κ.α.)

ΜΟΝΤΑΖ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - Τελική επεξεργασία εικόνας, ήχου και μουσικής - Δαπάνες μεταγλώττισης, υποτιτλισμού, επανηχογράφησης διαλόγων (ADR-Automated Dialogue Replacement) και ηχητικών εφέ περιβάλλοντα χώρου (Foley) - Φωτογραφικά Στιγμιότυπα - Ενοικίαση εξοπλισμού και λογισμικού για τις ταινίες κινουμένων σχεδίων. Ενοικίαση άλλων λογισμικών και προγραμμάτων αναγκαίων για την παραγωγή του οπτικοακουστικού έργου - Ειδικά εφέ - Δαπάνες για χρήση αρχειακού υλικού

ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - Γενικά έξοδα γραφείου συναρτώμενα με τόπο διάφορο από αυτόν της μόνιμης έδρας της επιχείρησης του Αιτούντος: • Ενοικίαση χώρου γραφείου, επίπλων γραφείου και αποθηκευτικών χώρων • Ενοικίαση εξοπλισμού γραφείου (τηλεφωνικές συσκευές, συσκευές τηλεομοιοτυπίας, υπολογιστές, φωτοτυπικά μηχανήματα, και άλλα ανάλογα) • Γραφική ύλη • Λογαριασμοί ΔΕΚΟ και υπηρεσιών τηλεφωνίας και διαδικτύου • Υπηρεσίες courier, ταχυδρομείου και τελωνείου • Τέλη κινηματογράφησης και χρήσης για την παραγωγή • Έξοδα Παραβόλων για την υπαγωγή στο καθεστώς της παρούσας o Δαπάνες για νομικές και λογιστικές υπηρεσίες καθώς και για υπηρεσίες συμβούλων, οι υπηρεσίες των οποίων συνδέονται αιτιωδώς είτε με την παραγωγή είτε με την προετοιμασία υποβολής φακέλου αίτησης υπαγωγής. - Δαπάνες ασφάλισης