Εργαλειοθήκη

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική…

More...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν4399/2016

Στις 15 Δεκεμβρίου 2017 ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο, στο πλαίσιο του 2ου κύκλου του καθεστώτος ενίσχυσης «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Για τα επενδυτικά σχέδια του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής όπως αυτά καθορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση 129229/24-11-2017 (Β΄ 4122) η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η Τετάρτη 10-1-2018.

Από την ημερομηνία αυτή είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή των Οικονομοτεχνικών μελετών των Επενδυτικών Σχεδίων των επιχειρήσεων.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των μελετών ορίζεται μετά από σχετική απόφαση του Υπουργείου η Δευτέρα 21-5-2018.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Το ποσοστό ενίσχυσης των Σχεδίων είναι ανά γεωγραφική περιφέρεια και ανά μέγεθος της επιχείρησης (Μεγάλη, Μεσαία, Μικρή) αυτό που καταγράφεται στον κατωτέρω πίνακα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΣΑΙΑ ΜΙΚΡΗ
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 35% 45% 55%
Κεντρική Μακεδονία 35% 45% 55%
Βόρειο Αιγαίο 35% 45% 55%
Θεσσαλία 35% 45% 55%
Ήπειρος 35% 45% 55%
Δυτική Ελλάδα 35% 45% 55%
Πελοπόννησος 35% 45% 55%
Στερεά Ελλάδα 25% 35% 45%
Δυτική Μακεδονία 25% 35% 45%
Ιόνια Νησιά 25% 35% 45%
Κρήτη 25% 35% 45%
Δυτική Αττική 20% 30% 40%
Πειραιάς- Νήσοι 20% 30% 40%
Νότιο Αιγαίο 20% 30% 40%
Αττική 10% 20% 30%

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος ενίσχυσης «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ανέρχεται σε 390.000.000 ευρώ, εκ των οποίων:

  • 140.000.000 ευρώ αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.
  • 250.000.000 ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής, που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, και προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης υπαγωγής.

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης υπαγωγής.

Η εταιρία μας, με την 30ετή εμπειρία της, είναι στη διάθεση σας για μία συνάντηση μαζί σας, για να σας εξηγήσουμε αναλυτικά τις δυνατότητες του Αναπτυξιακού Νόμου και να σχεδιάσουμε μαζί το Αναπτυξιακό σας Σχέδιο, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για την εταιρία σας.

Η οποιαδήποτε αμοιβή μας αρχίζει μετά τον σχεδιασμό του έργου σας και μετά από συμφωνία μεταξύ μας, για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και στη συνέχεια της Οικονομοτεχνικής Μελέτης και αργότερα με την Οικονομική και Διοικητική Διαχείριση του Έργου σας εφόσον αυτό εγκριθεί.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, για περισσότερες πληροφορίες με την κυρία Σωτηρία Τζανή, και τον κύριο Νίκο Λεπίδη στα τηλέφωνα 2108256865-2108256866, (email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )