Εργαλειοθήκη

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική…

More...
Αναπτυξιακός

Αναπτυξιακός Νόμος - Επιλέξιμος ο Κλάδος των Ταχυμεταφορών

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε πρόσφατα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A 167 - 30.10.2019) ο v. 4635/2019 με τίτλο "Επενδύω…

More...
Αναπτυξιακός

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»

Ανακοινώθηκε η 1η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016  

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Επιχειρηματικός σχεδιασμός με εκπόνηση μελετών Αναδιοργάνωσης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Στρατηγικού Σχεδιασμού, Μελέτες Εισαγωγής νέων προϊόντων σε αγορές, Διάχυσης Καινοτομιών, Συστημάτων Παραγωγής - Kοστολόγησης, Εισαγωγής Νέων Προϊόντων σε Αγορές, Κλαδικές, Μέτρησης Ποιότητας Υπηρεσιών

Επενδυτικά Προγράμματα

Μελέτες επενδυτικών αναγκών και αξιολόγησης έργων, οικονομοτεχνικές μελέτες, έρευνες αγοράς, Ν 2601/98, 2234/94 άρθρο 23Β, 2234/94 άρθρο 23Α, Ν3299/20­04.

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Ανάλυση, Σχεδίαση και Υλοποίηση Συστημάτων Ασφάλειας και Υγιεινής Τροφίμων (HACCP), Ανάλυση, Σχεδίαση και Υλοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO-9001), Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO-14001) Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας (OHSAS 18001), Οργάνωση Στατιστικού Έλέγχου Διεργασιών (SPC), Μηχανογράφηση Κυκλώματος Ποιότητας.

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι δραστηριότητες της ΠΛΕΓΜΑ περιλαμβάνουν:
  • Tην παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης - ενημέρωσης για τη χρηματοδοτική πολιτική των Κοινοτικών Οργάνων, τα κοινοτικά προγράμματα, τις κοινοτικές πρωτοβουλίες.
  • Tην σχεδίαση, υλοποίηση προγραμμάτων αξιοποίησης κοινοτικών πόρων για την ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης.
  • Συμμετοχή σε κοινοτικά προγράμματα και έργα τεχνολογίας πληροφορικής, τεχνολογίας επικοινωνίας, περιβάλλοντος, ανάπτυξη συστημάτων τηλεματικής.

Πληροφορική & Νέες Τεχνολογίες

Η εταιρία αναλαμβάνει όλες τις φάσεις ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Πληροφορικών Συστημάτων όπως: Μελέτη & Ανάλυση Απαιτήσεων, λογικό & φυσικό σχεδιασμό ανάπτυξης εφαρμογών, e-Business, Content Management Systems, Λύσεις Επιχειρηματικής Ευφυΐας, συστήματα διαχείρισης πελατών (CRM), Activity Based Costing, Business Planning & Balanced Scorecard εφαρμογές. Στις λύσεις συμπεριλαμβάνεται και η εγκατάσταση, υποστήριξη, εκπαίδευση και μεταφορά τεχνογνωσίας.

Υπηρεσίες Ειδικού Σύμβουλου Ο.Τ.Α.

Η εταιρία δραστηριοποιείται στην ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση και διαχείριση Αναπτυξιακών και Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων και Έργων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με στόχο τη βέλτιστη εκμετάλλευση των χρηματοδοτικών ευκαιριών τόσο στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) όσο και σε άλλα Αναπτυξιακά Προγράμματα (Γ’ΚΠΣ) στην Ελλάδα και το Εξωτερικό σε τομείς όπως: Αστική Ανάπτυξη και Υποδομές, Περιβάλλον, Υποστήριξη ευπαθών ομάδων πληθυσμού, Τουρισμό, Πολιτισμό, Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Προώθηση στην Απασχόληση, Πληροφορική, Προβολή ενεργειών του Δήμου, κτλ.

Εκπαίδευση - Κατάρτιση

Η ΠΛΕΓΜΑ δραστηριοποιείται σε έργα Εκπαίδευσης - Κατάρτισης στελεχών μεγάλων Οργανισμών του Δημοσίου, Εταιριών του Ιδιωτικού Τομέα, είτε μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Leonardo Da Vinci, Interreg, Urban κλπ), είτε μέσω Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης, επιδοτούμενης ή μη καθώς και προγραμμάτων ΛΑΕΚ, 0,45 και ελεύθερης συμμετοχής. ­­­