ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε - ΕΔΩ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΛΤ 2018 ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε - ΕΔΩ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΠΛΕΓΜΑ Ε.Π.Ε - ΕΔΩ

 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε - ΕΔΩ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΔΛΤ ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε - ΕΔΩ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΠΛΕΓΜΑ Ε.Π.Ε - ΕΔΩ

 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε - ΕΔΩ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΠΛΕΓΜΑ Ε.Π.Ε - ΕΔΩ

 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε - ΕΔΩ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΠΛΕΓΜΑ Ε.Π.Ε - ΕΔΩ

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε - ΕΔΩ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΠΛΕΓΜΑ Ε.Π.Ε - ΕΔΩ


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε - ΕΔΩ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΠΛΕΓΜΑ Ε.Π.Ε - ΕΔΩ


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε - ΕΔΩ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 ΠΛΕΓΜΑ Ε.Π.Ε - ΕΔΩ