Σε εξέλιξη ο ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν4399/2016

Ξεκίνησε στις 15 Δεκεμβρίου 2017 ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο, στο πλαίσιο του 2ου κύκλου του καθεστώτος ενίσχυσης «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος ενίσχυσης «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ανέρχεται σε 390.000.000 ευρώ, εκ των οποίων

Δείτε περισσότερα για το καθεστώς ενίσχυσης εδώ