Κύκλος Προγραμμάτων Training & Consulting

Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι η εταιρεία μας έχει σχεδιάσει ειδικά εκπαιδευτικά εταιρικά προγράμματα, "παντρεύοντας" εκπαίδευση και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Ο σχεδιασμός των σεμιναρίων αυτών εδράζεται, κυρίως, στην τεχνογνωσία των εισηγητών μας, των οποίων η εργασιακή εμπειρία τους σε μεγάλες επιχειρήσεις εναρμονίζεται αποτελεσματικά με αυτή της εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το training.plegma.gr