Νέο Πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση – Εκπαίδευση»

Από 27/2/2019 έως 9/5/2019 υποβάλλονται οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμα ΕΣΠΑ «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση – Εκπαίδευση»

 Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση – Εκπαίδευση»