Ανακοινώθηκε ο Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»

Ανακοινώθηκε η 1η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019 και η ημερομηνία λήξης η Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016