Αναπτυξιακός Νόμος - Επιλέξιμος ο Κλάδος των Ταχυμεταφορών

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε πρόσφατα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A 167 - 30.10.2019) ο v. 4635/2019 με τίτλο "Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις", συμφώνα με τον οποίο (Άρθρο 3 , παρ. 2), υπάγονται για πρώτη φορά στο καθεστώς ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 και επενδυτικά σχέδια που σχετίζονται με «Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες» (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας, ΚΑΔ 53xxx).

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι και ο δυναμικός κλάδος των ταχυμεταφορών μπορεί πλέον να υποστηριχθεί σημαντικά στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου, μέσω κινήτρων ενίσχυσης όπως της φοροαπαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, της επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης ή της επιχορήγησης.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016