Έως τις 31/1/2020 οι προτάσεις για τον Ποιοτικό Εκσυγχρονισμό

H δράση «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ» βρίσκεται σε εξέλιξη και υπάγεται στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και αφορά υφιστάμενες μεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στις αγορές, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική τους αναβάθμισή.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ